Chó Pomeranian Parti

  • Giống chó: Pomeranian – Phốc Sóc
  • Màu sắc: Parti Chocolate
  • Độ tuổi: 2 tháng 15 ngày
  • Nguồn gốc: Thái Lan