Chó Pomeranian Blacktan

Giống chó: Pomeranian (Phốc Sóc)

Màu sắc: Blacktan

Độ tuổi: 2 tháng 15 ngày

Nguồn gốc: Thái Lan